Characterization of selected internet databases of meteorology and climate science
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology UMCS, Al. Kraśnicka 2 CD, 20-715 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 145-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes the main problems concerning the quality and quantity of meteorological and climate data available on the Internet. A brief characteristic of chosen global and local databases is presented, concentrating on time series, sort of data, manner of presentation, accessibility, and availability of advanced options. In some cases time series homogeneity is taken into account, as well as restrictions in the utilization of data and the related costs, if any.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka wybranych baz danych z dziedziny meteorologii i klimatologii w internecie
Internet, bazy danych, meteorologia, klimatologia
W niniejszej pracy przedstawiono główne zagadnienia dotyczące ilości i jakości danych meteorologicznych i klimatologicznych dostępnych w Internecie. Przedstawiono również krótką charakterystykę wybranych globalnych i lokalnych baz danych, koncentrując się na zakresie czasowym, rodzaju danych, sposobie prezentacji, łatwości dostępu oraz dodatkowych opcjach. W niektórych przypadkach zwrócono szczególną uwagę na jednorodność ciągów czasowych, restrykcje przy wykorzystaniu danych oraz ewentualne opłaty.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top