Areas especially exposed to sulphur dioxide immission in Warsaw urban area
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Faculty of Engineering and Environmental Science, Warsaw Agricultural University ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 379–388
 
KEYWORDS
ABSTRACT
High level of sulphur dioxide concentration is not the only reason of negative effect on vegetation ecosystem. Another reason may be long time of exposure of the ecosystem to relatively low levels of concentration. There are many protected areas in the Warsaw urban area: wildlife sanctuaries, landscape parks and the Kampinoski National Park. The paper presents an analysis of the effect of main emission sources situated in the Warsaw region on sulphur dioxide immission as the distance of influence. The distance of influence is determined by the use of sectional graph modelling method. It gives the opportunity of defining the distance of influence from the largest sources of SO2 emissions and the frequency of plume occurrence over these areas
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obszary szczególnie narażone na imisję dwutlenku siarki w rejonie aglomeracji warszawskiej
dwutlenek siarki, aglomeracja warszawska, obszary chronione
Dwutlenek siarki uważa się za jeden z najważniejszych związków fitotoksycznych. Zagrożenie dla ekosystemów roślinnych mogą stanowić nie tylko wysokie stężenia SO2 ale wynikać ono może również z długotrwałego działania tego gazu przy niskich stężeniach, które nie zawsze prowadzą do powstawania widocznych objawów uszkodzeń. Obok wartości stężenia ważny jest też czas i liczba ekspozycji na zanieczyszczenie. Ponieważ w rejonie aglomeracji warszawskiej występuje wiele obszarów specjalnie chronionych (Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Chojnowski Park Krajobrazowy, liczne rezerwaty) wyznaczono zasięgi oddziaływania imisji dwutlenku siarki z głównych emitorów SO2 usytuowanych na obszarze Warszawy na tereny przyległe. W tym celu, w oparciu o obliczenia modelowe, wykonano wykresy sektorowe. Pozwoliło to na wyznaczenie zasięgów oddziaływania największych źródeł emisji tego gazu oraz częstości występowania smugi nad danym obszarem. Szczególnie narażone na częste działanie dwutlenku siarki w przypadku EC Siekierki są rezerwaty: Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota. W otoczeniu EC Kawęczyn są to rezerwaty: Bagno Jacka, Las Bielański i Ławice Kiełpińskie, natomiast w przypadku EC Żerań, rezerwat Bagno Jacka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125