RESEARCH PAPER
Application of LIF technique for the space- and time resolved monitoring of pollutant gas decomposition in non-thermal plasma reactors
 
More details
Hide details
1
Centre of Plasma and Laser Engineering, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland
 
2
Department of Electrical and Electronic Engineering, Oita University, 700 Dannoharu, Oita, Japan
 
 
Publication date: 2021-04-14
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 181-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Laser-induced fluorescence (LIF) technique aided by intensified CCD light signal detection and fast digital image processing is demonstrated to be a useful diagnostic method for insitu observation of the discharge-induced plasma-chemistry processes responsible for NOX (NO + NO2) decomposition occurring in non-thermal plasma reactors. In this paper a method and results of the LIF measurement of two-dimensional distribution of the ground-state NO molecule density inside a DC positive streamer corona reactor during NO removal from a flue gas simulator [air/NO(up to 300 ppm)] are presented. The obtained results showed that the corona discharge-induced removal of NO molecules occurred not only in the vicinity of the plasma region formed by the corona streamers and in the downstream region of the reactor but also in the upstream region of the reactor, i.e. before the flue gas simulator has entered the plasma region. This information, obtained owing to the LIF technique, is important for the understanding of the plasma-chemistry processes responsible for NOX decomposition in non-thermal plasma reactors and for optimising their performance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie techniki LIF dla obserwacji czasowo-przestrzennej rozkładu zanieczyszczeń gazowych w reaktorach plazmy nierównowagowej
diagnostyka LIF, wyładowania koronowe, NO X usuwanie NO X, reaktor plazmy nierównowagowej
Technika pomiarowa oparta na fluorescencji wymuszonej promieniowaniem laserowym (LIF) wspomagana przez detekcję wzmacnianego CCD sygnału świetlnego i szybką cyfrową obróbkę obrazu jest efektywną metodą diagnostyczną do in-situ dwuwymiarowej obserwacji plazmowych procesów chemicznych odpowiedzialnych za rozkład NOX (NO + NO2) w reaktorach plazmy nierównowagowej. W prezentowanej pracy przedstawiono dwuwymiarowy rozkład stężeń cząstek NO w stanie podstawowym wewnątrz reaktora podczas wyładowań w syntetycznym gazie spalinowym ( stężenie NO do 300 ppm). Pokazano, że dzięki efektowi EHD, proces utleniana NO może zachodzić również w obszarze przed wyładowaniami. co należy uwzględnić w modelowaniu i projektowaniu reaktorów plazmowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top