RESEARCH PAPER
NOx removal in a corona discharge – catalyst hybrid system
 
More details
Hide details
1
Centre of Plasma and Laser Engineering, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 335-342
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this work was to investigate NO, removal employing a hybrid system of a de corona discharge and a catalyst at room temperature (22°C) in the presence of ammonia. Results of the investigation showed that the hybrid system removes up to 96% of NOx with an energy efficiency of 3.4 g NO/kWh. Without the catalyst, NO, decomposition in the "pure" corona discharge with ammonia was lower (up to 66%). Also the energy efficiency was lower (about 1.8 g NO/kWh). The obtained results proved that the investigated hybrid system consisted of the corona discharge and the catalyst is attractive for NOx removal because relatively high efficiency both in decomposition and energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Eliminacja NOx w układzie hybrydowym wyładowanie koronowe – katalizator
wyładowania koronowe, kataliza, tlenki azotu
Tematem pracy było badanie procesu eliminacji NOx w układzie hybrydowym DC wyładowanie koronowe – katalizator w temperaturze pokojowej (22°C) w obecności amoniaku. Uzyskano efektywność usuwania do 96% NOx przy efektywności energetycznej 3.4 g NO/kWh. W procesie bez katalizatora stopień eliminacji NOx był niższy (do 66%), jak również efektywność energetyczna (ok. 1.8 g NO/kWh). Otrzymane rezultaty wskazują na atrakcyjność systemu hybrydowego z powodu wysokiego stopnia eliminacji NOx i wykorzystania energii.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top