RESEARCH PAPER
Thin Ge:C:H films deposited from organogermanium compounds with the use of radio frequency plasma
 
More details
Hide details
1
Technical University of Łódź, Institute for Materials Science and Engineering, Stefanowskiego 1, 90-924 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-14
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 195-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Plasma deposition of thin Ge:C:H films from tetramethyl- and tetraethylgermanium in a parallel-plate radio frequency (RF) reactor is presented. Films deposited at W/FM values below 0.6 GJ/kg are transparent, soft and insulating material s, forming polymer-like layers. Materials deposited at W/FM over 0.8 GJ/kg form dense, hard, black in colour semiconducting films. DC conductivity and optical gap measurements show a substantial tunability of these materials' physical properties (conductivity in the range of 10-12 to 10-2 S/m and optical gap in the range of 1.2 to 3.2 eV). Results of structural studies, comprising FTIR and 13C CP MAS NMR measurements, strongly indicate an organometallic character of the polymer-like films and suggest a much more inorganic structure for the semiconducting materials. Applications for the discussed materials are proposed. namely in the thermistor technology as well as in the manufacture of amorphous superlattice systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cienkie warstwy Ge:C:H wytwarzane z prekursorów germano-organicznych w plazmie wysokiej częstotliwości
cienkie warstwy, organiczne związki germanu, wyładowania wysokiej częstotliwości
Przedstawiono plazmową metodę osadzania cienkich warstw Ge:C:H z tetrametyl- i tetraetylo-germanu w plazmie wysokiej częstotliwości. Warstwy osadzane przy wartości parametru W/FM poniżej 0,6 GJ/kg są przezroczyste. miękkie, o charakterze izolatorów i tworzą materiał polimeropodobny. Dla wartości W/FM po wyżej 0,8 GJ/kg osadzany jest czarny, gęsty, twardy materiał półprzewodnikowy. Rezultaty b adań strukturalnych wskazują na metaloorganiczny charakter otrzymanych polimeropodobnych warstw. Produkty mogą być wykorzystane w produkcji termistorów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top