Adaptation of RSMB-4 planter for fuel willow planting
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Engineering and Computer Science, University of Agriculture
 
2
Chair of Agricultural-Food Technology, University of Agriculture
 
3
Chair of Agricultural Machinery Operation, University of Agriculture, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 701-707
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of studies concerning the possibility of adaptation of the subject planter for the planting of fuel willow. To assess the viability of the project, field tests of the planter were performed at a plantation of fuel willow located on a field belonging to the Department of Agroengineering Faculty, Academy of Agriculture, Cracow. The effects of planting were assessed after just basic adjustments to the planter (e.g. levelling, depth of planting, row spacing) and the results were compared to literature data. The next stage of the study was to identify the changes that should be introduced to improve the parameters of the planter operation. After consideration of the changes, it was concluded that the RSMB-4 planter can be adapted for planting fuel willow on a larger scale.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Adaptacja sadzarki rsmb-4 do sadzenia wierzby energetycznej
sadzarka RSMB-4, wierzba energetyczna, głębokość sadzenia
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości adaptacji sadzarki do sadzenia wierzby energetycznej. Aby ocenić te możliwości przeprowadzono próby polowe badanej sadzarki. Wykonano je na plantacji wierzby energetycznej, położonej na terenie Wydziału Agroinżynierii AR w Krakowie. Oceniono efekty sadzenia po dokonaniu tylko podstawo-wych regulacji w sadzarce (np. wypoziomowanie, głębokość sadzenia, rozstaw międzyrzędzi), a wyniki porównano z literaturą przedmiotu. Następnie wskazano, jakich zmian należy dokonać, aby poprawić parametry pracy sadzarki. Po uwzględnieniu tych zmian stwierdzono, że sadzarkę do rozsady typu RSMB-4 można wykorzystywać do sadzenia wierzby energetycznej na szerszą skalę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top