RESEARCH PAPER
Organic compounds in water and the extension of Wolffia arrhiza and fishculture
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Biology, University of Białystok, ul. Świerkowa 20B, 15-950 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 271-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae) taken up organic and nonorganic compounds, clarify water, and influence the number and biodiversity of plankton. Because of a high level of metabolic compounds, the importance of W. arrhiza as a fish nourishment is increasing. The rate of the growth of the fish feed on W. arrhiza is higher. W. arrhiza ripen the to pubescence of fishes and has an effect on the number of their young.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związki organiczne w wodach a rozwój wolfii bezkorzeniowej i hodowla ryb
Wolffia arrhiza, hormony, ścieki surowe, Poecilla reticulata
Wolffia arrhiza pobierając substancje organiczne i nieorganiczne z wody, przyczynia się do jej oczyszczania a także zwiększenia liczebności i różnorodności planktonu. Bogactwo związków biologicznie aktywnych zawartych w komórkach rośliny powoduje, że jest ona cennym pokarmem dla ryb. Ryby odżywiające się wolfią szybciej rosną, dojrzewają płciowo i wydają liczniejsze potomstwo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top