RESEARCH PAPER
The significance of studies on enzymes in soil environment
 
 
More details
Hide details
1
Department of Sciences of Soil Environment, Agricultural University in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159,02-776 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-16
 
 
Acta Agroph. 2005, 3(120 -), 5-9
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil as a natural habitat is able to renew its resources necessary for the growth and vegetation of plants and other organisms. The role of microorganisms and their metabolites such as enzymes is among the most important in transformations of organic matter and in soil-forming processes, hence the importance and value of research of enzyme activity in the soil for knowledge of biology of soil and the processes connected to agrotechnics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie badań enzymów w środowisku glebowym
gleba, enzymy w glebie, agrotechnika
Gleba jako naturalne siedlisko jest zdolna do samoodnawiania zasobów koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin i innych organizmów ją zasiedlających. Jednym z najważniejszych jest udział mikroorganizmów i ich metabolitów (np. enzymów) w przemianach materii organicznej i w procesach glebotwórczych. Dlatego tak ważne są badania aktywności enzymów w glebie dla poznania biologii gleby oraz procesów związanych z agrotechniką.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top