RESEARCH PAPER
Macronutrients content in differenciated clones of red osier cultivated on the sandly soils
 
More details
Hide details
1
Katedra Agroekologii w Rzeszowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
2
Katedra Produkcji Roślinnej w Rzeszowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
3
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zadwór 1, 38-440 Iwonicz, Poland
Publication date: 2020-05-30
 
Acta Agroph. 2001, (48), 63–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches was carried in 1998-1999 years on the brown-grey podzolic soils formed from fluvio-glacial sand localized on the Płaskowyż Kolbuszowski. The researches concenntred in 14 clones red osier of plaid and 8 clones red osier of industrial-energetic. Content of macronutrients (N, P, K, Ca, Mg) was analysed in leafs, cortex and xylem of red osier. Macronutrients content was differenciated in leafs, cortex and xylem of red osier. Most all N and P content were in leafs, cortex and xylem in red osier of industrial-energetic. Some macronutrients (K, Ca, Mg) was accumulated in leafs cortex in red osier of industrial energetic. Most nitrogen content in leafs cortex and xylem was accumulated clon 1051. Most of phosphorus in leafs, cortex and xylem was in clones 1022. These clones of red osier were capable to remediation of polluted soils, especialy by N and P content in sewage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość makroelementów w różnych klonach wikliny uprawianej na glebie piaszczystej
makroelementy, liście, kora, drewno, wiklina plecionkowa i przemysłowo- energetyczna
Badania nad zawartością makroelementów przeprowadzono w latach 1998-1999, w liściach, korze i drewnie 14 klonów wikliny plecionkowej i 8 klonów wikliny przemysłowo-energetycznej. Wiklina pochodziła z kolekcji położonej w regionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, na glebie płowej wytworzonej z piasków fluwioglacjalnych. Zawartość makroelementów była zróżnicowana w wiklinie plecionkowej i przemysłowo-energetycznej. Najwięcej azotu i fosforu zawierały liście, kora i drewno wikliny przemysłowo-energetycznej. Największą zawartością azotu w liściach, korze i drewnie, potasu w liściach i korze, magnezu w liściach charakteryzował się klon 1051. Natomiast najwięcej fosforu w badanych organach akumulował klon 1022. Klony te mogą być przydatne w ochronie środowiska, a szczególnie do oczyszczania gleb zanieczyszczanych przez ścieki bytowo-gospodarcze.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125