RESEARCH PAPER
The influence of soil sample geometry on water retention
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 289-301
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The virtual 3D virtual grain medium was created and then divided on to a set of individual pores by means of the 3D tessellation procedure. Volumes of all pores and capillary pressure of all necks have been calculated. Simulation of drainage shows that moisture retention curve of virtual medium depends on soil sample geometry. i.e. the ratio of volume and surface connected with the atmosphere.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby-badania modelowe
Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby-badania modelowe
Przedstawiono wyniki symulacji osuszania wirtualnego trójwymiarowego ośrodka granularnego. Wynika z nich, że zależność wilgotność - potencja! macierzysty gleby powinna zależeć od geometrii próbki rozumianej jako stosunek objętości do tej części powierzchni zewnętrznej przez którą próbka kontaktuje się z otoczeniem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top