RESEARCH PAPER
Use of ultra weak photon emission in agriculture
 
More details
Hide details
1
Department of Radio-and Photochemistry, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznań
 
 
Publication date: 2020-12-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 63-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
All biota spontaneously emit ultraweak electromagnetic radiation (<10–16 W/cm2 for ca 600 nm, from UV to near IR) during the metabolic reactions associated with physiological state. The emission originates from internal exergonic biochemical reactions mainly of peroxyradical character and hence related to homeostasis and its perturbations by stress factors. Detection and analysis of ultraweak photon emission makes it possible to acquire immediate information on biological activities non-invasively. The review reports and discusses recent progress and results of the application of ultra weak photon emission for analytical and diagnostic purposes in agriculture and related areas. Photonic responses from plants, animals and biogenic materials to environmental physical, chemical and microbial influences acquired by means of advanced optoelectronic technology are described and shown to be a new very sensitive and fast channel of vital information.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie ultrasłabej emisji fotonowej w rolnictwie
emisja fotonowa, fotosyntetyczna luminescencja, stress oksydacyjny, metody immunoluminescencyjne w rolnictwie, biotechnologii i ekologii
Wszystkie żywe organizmy emitują niezwykle słabe świecenie (o mocy 1016 W dla długości fali = 600 nm lub ca 10-104 fotonów/scm2, od UV do IR) podczas metabolicznych przemian. Promieniowanie to zwane ultra słabą luminescencją, biochemiluminescencją, emisją fotonową lub "biofotonami" jest ściśle związane z natężeniem, kinetyką, energetyką i charakterem procesów biochemicznych oraz stanem fizjologicznym organizmu (komórek) tj. Homeostazą. Parametry ultra słabego świecenia dzielących się komórek oraz kiełkujących nasion roślin uprawnych. dostarczają informacji o intensywności procesów metabolicznych i dość dobrze korelują ze zdolnością kiełkowania zarodników i nasion. Pozwalają szybko i nieinwazyjnie oszacować zdolności adaptacyjne roślin do niskich i wysokich temperatur, wytrzymałość na suszę, zasolenie i inne czynniki agrofizyczne i meteorologiczne. W przeglądzie przedstawiono i przedyskutowano ostatnie osiągnięcia w zastosowaniu ultra słabej emisji fotonowej do celów analitycznych i diagnostycznych w rolnictwie i pokrewnych dziedzinach. Metody te w powiązaniu z zaawansowaną optoelektroniką stanowią bardzo cenne i czułe źródło istotnych informacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top