RESEARCH PAPER
Nanostructure of plasma-polymerized carbon-germanium glasses
 
More details
Hide details
1
Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Łódź, Wólczańska 215,90-924 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-14
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 205–212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dependence of electronic structure and electrical properties on molecular and supermolecular structure in the case of plasma deposited carbon-germanium glasses is reported. Particular attention is devoted to thin films produced from tetramethylgermane in the three-electrode reactor. An attempt is done to correlate the differences in electronic structure with changes of molecular structure. To this end, investigations of chemical constitution. mass density, infrared absorption and Raman spectroscopy are realized. The obtained results allow to state that the transition from amorphous insulator to amorphous semiconductor proceeds due to appearance of specific nanonstructure consisting in separation of germanium reach clusters from carbon matrix. Based on XPS spectroscopy and scanning probe microscopy (SPM) it is proved that germanium clusters are not randomly distributed in the carbon matrix but agglomerate forming domains with size of 60-100 nm. An average distance between grains inside the domain is respectively shorter than that separating two domains.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nanostruktura polimeryzowanych plazmowo szkliw germanowęglowych
plazmowe osadzanie cienkich warstw, stopy węgiel-german, nanostruktury, mikroskopia sił atomowych
Przedstawiono zależność struktury elektronowej i właściwości elektrycznych amorficznych szkliw germanowęglowych wytwarzanych w plazmie niskotemperaturowej od ich budowy chemicznej i nadcząsteczkowej. Szczególną uwagę skupiono na cienkich warstwach produkowanych z tetrametylogermanu w reaktorze trójelektrodowym. Na podstawie badań spektroskopii XPS, mikroskopii sil atomowych SPM, stwierdzono. że ziarna germanu w warstwach półprzewodnika nie są rozmieszczone losowo w matrycy węglowej, ale tworzą strukturę wyższego rzędu skupiając się w domeny o średnicy 60-100 nm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125