The quality of flower and fruit in dependence on their position in the crown of apple tree cv. ‘Rubin’
 
 
 
More details
Hide details
1
Pomology Department, Faculty of Horticulture, University of Life Science ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 187-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Under the climatic conditions of Kotlina Sandomierska the relationship between quality of flowers and fruits and their position in inflorescences or fruit cluster, as well as the position in the tree crowns of 4-year-old ‘Rubin’ trees (on M.9) was studied. Quality of flowers was determined on the basis of their mass, diameter and height of receptacle and length of pedicel. Estimating fruit quality, the mass of individual fruit, diameter and height of fruit, blush, number of seeds, firmness of flesh, soluble solids and dry matter content were evaluated. Central flowers had shorter pedicel and higher receptacle than lateral ones. Fruits from those flowers were significantly bigger: grater mass, diameter and height of fruit, and had grater dry matter content as compared to fruits from lateral flowers. Whereas, flesh firmness of those fruit was significantly lower than that of lateral fruit. Flowers from upper part of crown had the greatest mass and height of receptacle. However the biggest fruits (mass of individual fruit, diameter and height of fruit) came from the middle part of the crown. Those fruits had the best dry matter content and the highest number of seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość kwiatów i owoców w zależności od ich lokalizacji w koronie drzew jabłoni odmiany ‘Rubin’
kwiaty, owoce, korona drzew, jabłoń
W warunkach Kotliny Sandomierskiej badano zależność jakości kwiatów i owoców czteroletnich jabłoni odmiany ‘Rubin’/M.9 od lokalizacji w kwiatostanie i owocostanie oraz koronie drzew. Jakość kwiatów określono na podstawie ich masy, średnicy i wysokości dna kwiatowego oraz długości szypułki. Dla owoców wyznaczono masę, średnicę i wysokość, wybarwienie, a także liczbę nasion, jędrność miąższu, zawartość suchej masy i ekstraktu. Kwiaty centralne charakteryzowały się krótszymi szypułkami i wyższym dnem kwiatowym, niż boczne. Owoce z tych kwiatów były znacznie większe od owoców z kwiatów bocznych i zawierały więcej suchej masy. Jednakże jędrność ich miąższu była znacznie niższa w stosunku do miąższu owoców z kwiatów bocznych. Kwiaty z górnej partii koron miały największą masę i wysokość dna kwiatowego. Największe owoce uzyskano ze środkowych partii koron. Jabłka te charakteryzowały się też największą zawartością suchej masy i liczbą nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top