The integrated tillage system in wind erosion control
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University of Poznań ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 111–120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wind erosion often occurs near the time of sowing of both spring and fall crops on the intensively-cultivated, sandy soils in Poland. The objectives of this study were to design and evaluate an integrated tillage system that could reduce the erosion hazard on the low-porosity, loamy sand soils that occupy large areas of crop land in Poland. Minimum tillage systems that preserve crop residues have been tested on these loamy sand soils. However, because of the low natural porosity, many of the crops traditionally grown on these soils, such as potatoes, sugar beets and barley, respond to minimum soil cultivation with low production. The integrated system modified the soil structure. It produced a larger fraction of non-erodible aggregates that had higher dry-aggregate stability at the soil surface when compared to the conventional tillage system. To achieve the first objective, an integrated tillage system was developed that performed plowing, pre-sowing, and sowing in a single tractor pass. Next, the integrated system was compared to other tillage systems to determine its relative effects on tillage energy distribution, soil structure and potential wind erosion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie zintegrowanej uprawy gleby w ograniczaniu deflacji gleb
erozja eoliczna, zintegrowana uprawa gleby
Erozja eoliczna jest istotnym czynnikiem zachodzącego na nizinnych obszarach Europy Środkowej procesu morfogenetycznego. Rozwija się przy tym szczególnie w warunkach intensywnie uprawianych gleb lekkich o względnie niskiej wytrzymałości mechanicznej, struktury agregatowej. Oprócz zatem badań samego procesu, w ośrodku poznańskim zajęto się także rolą uprawy mechanicznej w stymulacji deflacji. Podjęto we współpracy z USDA badania metod uprawy gleb piaszczystych o wysokiej podatności eolicznej. Z analizy zastosowanych uproszczeń uprawowych wynikło, iż względnie najtrudniej wprowadzać takie zmiany na glebach polifrakcyjnych o niskiej porowatości naturalnej i niskiej wytrzymałości mechanicznej struktury agregatowej, do jakich zaliczają się piaski gliniaste. Dobrym rozwiązaniem w tych warunkach okazała się tzw. zintegrowana uprawa gleby, polegająca na jednoczesnym wykonywaniu orki, uprawy popłużnej i siewu lub sadzenia i pozwalająca na uzyskanie względnie stabilnej eolicznie powierzchni pola. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opracowanej zintegrowanej uprawy gleby i jej wpływu na podatność eoliczną piasku gliniastego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125