The effect of the form and rate of nitrogen on yielding and chemical composition of coneflower (echinacea purpurea moench.) in first and second year after transplanting
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, Agricultural University, ul. Rozbrat 7, 50-334 Wrocław
 
2
Department of Fruit, Vegetable and Grain Technology, Agricultural University, ul. Rozbrat 7, 50-334 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 829-838
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the experiment conducted in 2003-2005 at the University of Agriculture in Wrocław was to determine the effect of form and rate of nitrogen on yielding and chemical composition of coneflower herb. The two factorial experiment tested the pre-sowing applied forms of nitrogen: NH4NO3, Ca((NO3)2, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 , as well as total rates of N used during vegetation period (50, 50+50, 100+100 kg N ha-1) The yield of the herb was significantly higher when (NH4)2SO4 was used before transplanting of coneflower, and when the total rate of nitrogen was 100 kg N ha-1. The chemical status of plants fertilized with 100 kg Nha-1 was: 1.68-1.96% NO3- N, 0,23% P, 2,89-3,59% K, 2,45-2,74% Ca and 0,51-0,54% Mg. A higher content of phenolic compounds was obtained when source of nitrogen in pre-sowing fertilization were ammonium sulphate and urea and when nitrogen was supplied at the rate 100 kg N ha-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ formy i dawki azotu na plonowanie oraz skład chemiczny jeżówki purpurowej (echinacea purpurea moench.) w pierwszym i drugim roku po posadzeniu
Echinacea purpurea, dawki i formy azotu, plonowanie, skład chemiczny
W dwuczynnikowym doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2003-2005 oceniano przydatność różnych form azotu: NH4NO3, Ca((NO3)2, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 stosowanych przedwegetacyjnie oraz całkowitych dawek N: 50, 50+50 oraz 100+100 kg N·ha-1 w uprawie jeżówki purpurowej. Oceniano plon ziela oraz stan odżywienia roślin jak również zawartość chlorofilu i polifenoli w liściach i w kwiatostanach. Zastosowanie w nawożeniu przedwegetacyjnym siarczanu amonu przyczyniało się do wzrostu plonu ziela w pierwszym i drugim roku po posadzeniu rozsady. Plon ziela jeżówki był istotnie wyższy przy nawożeniu azotem w dawce 100 kg N·ha-1. Zawartość makroskładników w częściach wskaźnikowych wynosiła 1,68-1,96% N-NO3, 0,23% P, 2,89-3,59% K, 2,45-2,74% Ca oraz 0,51-0,54% Mg. Wyższą zawartość polifenoli odnotowano przy przedwegetacyjnym nawożeniu jeżówki saletrą amonową i mocznikiem oraz gdy dawka azotu wynosiła 100 kg N·ha-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top