The effect of mycorrhization on the growth, flowering, content of chloroplast pigments, saccharides and protein in the leaves of Sinningia Speciosa (Lodd.) Hiern
 
More details
Hide details
1
Department of Ornamental Plants, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Poznań University of Life Sciences, Dąbrowskiego 159 60-594 Poznań, Poland
 
2
Department of Plant Physiology, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Poznań University of Life Sciences, Wołyńska 35, 60-637 Poznań, Poland
 
3
Department of Phytopathology and Seed Science Technology, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Poznań University of Life Sciences, Dąbrowskiego 159 60-594 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2016-06-08
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(2), 213-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted on two cultivars of Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern: ‘Defiance’ and ‘Blanche de Meru’. Plants were cultivated with or without symbiosis with endomycorrhizal fungi. In order to evaluate the biochemical changes in the leaves of Sinningia speciosa at the vegetative growth stage the content of chlorophyll a+b, carotenoids, protein and saccharides was determined. Plant growth parameters, such as height, diameter, number of leaves and number of initiated flower buds, were determined when first flower was developed. Mycorrhizal plants of Sinningia ’Defiance’ and ‘Blanche de Meru’ had more flower buds, 66.7 and 57.1%, respectively. Themycorrhization had a positive influence on the content of chlorophyll a+b in the leaves of Sinningia speciosa ‘Defiance’, whereas in the Blanche de Meru cultivar this dependence was observed only in the ninth and tenth week of cultivation. At the vegetative stage the mycorrhized plants had a higher content of carotenoids in their leaves, except for the tenth week of cultivation in the Defiance and the seventh and tenth weeks of cultivation in the Blanche de Meru cultivar. Themycorrhization did not influence the content of protein in the cultivars under investigation, except for the ninth week of cultivation. The highest content of saccharides in the leaves of Defiance and Blanche de Meru cultivars was noted at the beginning of vegetation and it was similar in the mycorrhized and non-mycorrhized plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mikoryzacji na wzrost, kwitnienie Sinningia Speciosa (Lodd.) Hiern oraz zawartość barwników chloroplastowych, cukrowców i białka w liściach
rośliny ozdobne, grzyby mikoryzowe, biochemiczne zmiany w liściach
W badaniach oceniano wpływ grzybów endomikoryzowych na zmiany, w fazie wzrostu wegetatywnego, zawartości chlorofilu a+b, karotenoidów, białka i cukrowców w liściach Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern ‘Defiance’ i ‘Blanche de Meru’. Jakość roślin (wysokość, średnica, liczba liści i pąków kwiatowych) określono w fazie, gdy na roślinach rozwinął się pierwszy kwiat. Mikoryzacja siningii odmian Defiance i Blanche de Meru stymulowała tworzenie się pąków kwiatowych. Na roślinach mikoryzowanych rozwinęło się średnio o 66,7 i 57,1% więcej pąków kwiatowych, odpowiednio dla Defiance i Blanche de Meru., Mikoryzacja miała pozytywny wpływ na zawartość chlorofilu a+b w liściach odmiany Defiance. U odmiany Blache de Meru zależność tą obserwowano tylko w 9 i 10 tygodniu uprawy. W fazie wzrostu wegetatywnego mikoryzowane rośliny miały większą zawartość karotenoidów w liściach, za wyjątkiem odmiany Defiance w 7. tygodniu uprawy i odmiany Blanche de Meru w 7. i 10. tygodniu uprawy. Mikoryzacja nie miała wpływu na zawartość białka w liściach badanych odmian, za wyjątkiem 9 tygodnia uprawy. Podwyższoną zawartość cukrowców u obu odmian odnotowano pod koniec fazy wegetatywnej, zarówno u mikoryzowanych jak niemikoryzowanych roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top