Textural features of gluten free breads
 
More details
Hide details
1
Faculty of Food Sciences, Department of Food Technology, Division of Fats & Oils and Food Concentrates Technology, Warsaw University of Life Sciences-WULS SGGW ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2014-11-10
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(4), 433-443
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of the research was to determine the influence of different additions on the textural features of gluten free breads. Basic ingredients used for preparations of gluten free breads were rice flour and potato starch. Additionally, 1% of xanthan gum was added. The influence of the following additions on gluten free breads features was investigated: soy protein isolate in amount from 3 to 7% and tranglutaminase in amount of 1, 5, and 10 U. The values of specific mass, crumb porosity, specific volume, and moisture (after 24 and 48 h) were determined. Also profile texture analysis (TPA) was performed through the determination of hardness, springiness, elasticity and chewiness. Based on obtained results, it was noted that the addition of soy protein isolate had a positive impact on gluten free bread texture, especially at the dose of 5%. The addition of transglutaminase improved the textural features of gluten free breads with soy protein isolate. An additional improvement was observed after partial substitution (50%) of water by milk in gluten free breads with a content of transglutaminase and soy protein isolate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości teksturalne pieczywa bezglutenowego
pieczywo bezglutenowe, transglutaminaza, białka sojowe, białka mleka
Celem pracy było określenie wpływu składu recepturowego na teksturę pieczywa bezglutenowego. Podstawowymi surowcami pieczywa bezglutenowego były mąka ryżowa i skrobia ziemniaczana. Do chlebów dodawano 1% gumy ksantanowej. Badano wpływ dodatku izolatu białka sojowego w ilości od 3 do 7%, oraz transglutaminazy w ilości, 1, 5 i 10 j.u. na właściwości fizyczne chlebów bezglutenowych. Oznaczano masę właściwą i porowatość miękiszu chlebów oraz wilgotność po 24 i 48 godzinach od wypieku. Przeprowadzono analizę profilową tekstury (TPA), oznaczając twardość, sprężystość, spoistość i żujność miękiszu pieczywa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek białek sojowych wywarł korzystny wpływ na teksturę pieczywa bezglutenowego. Wykazano, że optymalny dodatek białek wynosił 5%. Dodatek transglutaminazy do pieczywa zawierającego białka sojowe poprawił właściwości teksturalne. Częściowa substytucja (50%) wody mlekiem korzystnie wpłynęła na teksturę próbek zawierających izolowane białka sojowe i transglutaminazę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top