Testing of saturated hydraulic conductivity coefficient using field and laboratory methods
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University of Lublin ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 39–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Saturated hydraulic coefficient ks is an especially important parameter in mathematical modelling and simulation of soil-water processes. The above parameter is difficult to measure, being variable both in space and time and so requiring numerous samples and selecting a proper testing method. Field methods are the most credible, but they are time-consuming and usually need special expensive equipment. Application of a cylinder with a piezometer directly in the field eliminates errors connected with the change of natural conditions. At the same time, the method is simple and cheap. But applying it in low permeable soils can be limited by long time of measurement. In these cases, it is possible to replace testing in the field by the Wit laboratory method, but on the condition that at least 10 samples will be taken from one place and the measurement will be repeated several times. This was confirmed by statistical calculations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie współczynnika filtracji gleb metodą polową i w laboratorium
współczynnik filtracji, cylinder z piezometrem, zmodyfikowany aparat Wita, gleby słabo przepuszczalne
Współczynnik filtracji ks jest parametrem szczególnie ważnym w modelowaniu matematycznym i symulacjach procesów wodno-glebowych. Równocześnie jest to parametr metodycznie trudny do pomiaru, charakteryzujący się dużą zmiennością zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, przez co wymaga poboru dużej liczby prób oraz wyboru odpowiedniej metody badań. Najbardziej wiarygodne są badania polowe, ale zajmują one dużo czasu i wymagają specjalnego, często kosztownego sprzętu. Zastosowanie cylindra z piezometrem bezpośrednio w terenie eliminuje błędy związane ze zmianą warunków naturalnych, a jednocześnie jest to sposób stosunkowo prosty metodycznie i tani. Jednak wykorzystanie go w odniesieniu do gleb słabo przepuszczalnych bywa ograniczone przez długi czas trwania pomiaru. W takich przypadkach można zastąpić badania terenowe laboratoryjną metodą Wita, ale pod warunkiem poboru z danego stanowiska co najmniej 10 prób gleby do badań oraz kilkunastokrotnego powtórzenia pomiarów, na co wskazują przeprowadzone doświadczenia oraz obliczenia statystyczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125