RESEARCH PAPER
Szacowanie cieplnych właściwości gleby
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 135-165
 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szacowanie cieplnych właściwości gleby
przewodność cieplna, pojemność cieplna, dyfuzyjność cieplna, model statystyczny, gleba, grunt
W pracy przedstawiono metodę szacowania pojemności, przewodności i dyfuzyjności cieplnej gleby. Otrzymane wyniki wskazują, że zaproponowana metoda pozwala wyznaczać właściwości cieplne gleby z zadowalającą dokładnością.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top