RESEARCH PAPER
Measurement system applied to heat and mass fluxes measurements using eddy covariance technique
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology AU, Witosa 45, 60-667 Poznan, Poland
2
Centre for Agricultural Landscapes and Land Use Research, Müncheberg, Germany
Publication date: 2020-11-03
 
Acta Agroph. 2001, (57), 69–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the principles of the theoretical background and technical methodology of eddy-covariance method were described. Some details about aims and methodology connected with bioclimatological investigations were discussed. Special attention was paid to modem measuring techniques of mass and energy exchange between active surfaces and the atmosphere. The principles of operation of closed-path and open-path gas analyzers as well as the sonic anemometer were presented. The measurement system used for eddy covariance method was described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System pomiarowy do badania strumieni masy i energii metodą kowariancjj wirów
otwarty analizator gazowy, anemometr akustyczny, metoda kowariancji wirów
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy pomiarów strumieni masy i energii metodą kowariancji wirów. Przedyskutowano kilka faktów związanych z metodologią prowadzenia badań bioklimatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze techniki pomiarów strumieni energii i masy wymienianych powierzchnią czynną a atmosferą. Przedstawiono szczegóły funkcjonowania analizatora gazowego o otwartej ścieżce optycznej oraz anemometru akustycznego. Opisano zasadę działania systemu mierzącego metodą kowariancji wirów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125