Susceptibility of wheat and triticale grain to inner mechanical damage by using the X-ray method
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Institete of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Science in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 255–268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of X-ray investigations of wheat and triticale grain susceptibility to endosperm damage. The experimental material originated from field experiments carried out at the Plant Breeding Station in Laski in 2005-2007 (experiment 1), and from experiments carried out on grain hybrids of Triticale at the Institute of Genetics, Breeding and Plants Biotechnology at the University of Life Sciences in Lublin, in 2009 (experiment 2). The share of kernels with inner cracks, registered with the X-ray method, indicates an influence of genetic factors on the occurrence of this kind of damage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczana metodą rentgenograficzną
ziarno pszenicy i pszenżyta, uszkodzenia bielma, metoda rentgenogra-ficzna
Artykuł zawiera wyniki rentgenograficznych badań podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń bielma. Materiał pochodził z doświadczeń polowych (eksperyment 1) przeprowadzonych w Stacji Hodowli Roślin w Laskach, w latach 2005-2007 oraz z doświadczeń prowadzonych na mieszańcach pszenżyta przez Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie w roku 2009 (eksperyment 2). Zarejestrowany metodą rentgenowską udział ziarniaków z pęknięciami poprzecznymi bielma wskazuje na genetyczne uwarunkowanie tego typu uszkodzeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125