Soil drainage degradation in the neighbourhood of the Konin-Turek Brown Coal Mining Centre
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, August Cieszkowski University of Agriculture, Mazowiecka str. 42, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 697-704
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hydrological changes observed in soils situated in the neighbourhood of opencast brown coal mines depend on the distance from the opencast working, soil texture, location in the given region, which is associated with a specific type of water regime system. This article presents all these correlations together with their brief characterisation as exemplified by soils derived from the Konin-Turek Brown Coal Mining Centre. Soil zones with different sensitivity to degradation were identified and degrees of the advancement of this process were presented giving as examples approximately 50 villages, which belong to several communes directly adjacent to the KWB "Konin" opencast mines in Kleczew.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odwodnieniowa degradacja gleb w obrębie Konińsko-Turkowskiego Zagłębia Węglowego
kopalnictwo odkrywkowe, odwodnieniowa degradacja gleb, strefy degradacji, typy gospodarki wodnej
Przekształcenia hydrologiczne spotykane w glebach wokół odkrywek kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego zależą od odległości od wyrobiska, uziarnienia gleb, usytuowania w terenie co wiąże się z określonym typem ich gospodarki wodnej. W niniejszej pracy przedstawione te wszystkie zależności wraz z ich krótką charakterystyką na przykładzie gleb w Konińsko-Turkowskim Zagłębiu Węglowym. Wydzielono strefy gleb o różnej podatności na degradację wraz z podaniem stopni tego procesu na przykładzie około 50 wsi należących do kilku gmin bezpośrednio przyległych do odkrywek KWB "Konin" w Kleczewie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top