Soil cover changes of eroded areas of Gnieźnieńskie Lakeland
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation, Environmental Development and Geodesy, University of Agriculture, ul. Piątkowska 94 E, 61-693 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 447-454
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research carried out at Mokronosy Experimental Station of the Department of Land Improvement, Environmental Development and Geodesy, Agricultural University, Poznań, in 1997-98. The field research was carried out on 19 chosen research transects. Soil pits were made in the transects at characteristic points. Soil samples were taken from the pits for analyses of basic physical, chemical and water characteristic of the soil profiles. The research indicated significant soil cover differentiation in the analyzed area. The differentiation involved changes of soil profile structure as well as some changes of physical characteristic of examined soils. Obtained results confirmed significant impact of water erosion and long-term intensive agricultural use on soil cover degradation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany w pokrywie glebowej erodowanych terenów Pojezierza Gnieźnieńskiego
erozja wodna, gleby płowe, tereny erodowane
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1997-1998 w Doświadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Poznaniu. Badania terenowe przeprowadzono w 19 wytypowanych transektach badawczych, w których w charakterystycznych miejscach wykonano odkrywki i wiercenia glebowe oraz pobrano próbki do badań laboratoryjnych. Obejmowały one oznaczenia podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i wodnych analizowanych profili glebowych. Przeprowadzone badania wykazały wyraźne zróżnicowanie pokrywy glebowej badanego obszaru. Dotyczy ono zarówno zmian w budowie profili glebowych, jak również zmian właściwości fizycz-nych badanych gleb. Otrzymane wyniki badań potwierdziły istotny wpływ erozji wodnej powierzchniowej i długotrwałego, intensywnego użytkowania rolniczego na degradację pokrywy glebowej terenów Pojezierza Gnieźnieńskiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top