RESEARCH PAPER
Chemical composition of river water in loess region
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 81–93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two years' investigations of water quality of Ciemięga river situated in eroded loess region fully agriculturally used were conducted in 1996 and 1997. If was found that chemical composition of river water was not affected by erosion processes, except of phosphorous compounds. It was only under the geochemical processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład chemiczny wody rzecznej w terenie lessowym
skład chemiczny wody rzecznej, procesy erozyjne
W procy przedstawiono wyniki 2-letnich badań jakości wód powierzchniowych rzeki Ciemięgi, przepływającej przez urzeźbione rolnicze tereny lessowe Wyżyny Lubelskiej. Stwierdzono, że jakość wód w okresie badań nic była zagrożona procesami erozyjnymi wpływającymi na ich skład chemiczny. Skład chemiczny tych wód był wynikiem głównie procesów geochemicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125