Series of days with precipitation on the example of selected mesoregions of southern Poland in 1971-2010
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Publication date: 2015-12-22
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 433–443
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research on the series of days with precipitation in the cold and warm half of the year on the example of several meteorological stations located in selected mesoregions of Southern Poland. In the years 1971-2010 the average number of the series of days with precipitation differed in the warm and the cold half of the year and varied from 9.5 in Lapanow to 11.3 in Stare Olesno in the warm half of the year, and from 10.1 to 11.3 in Lapanow in the cold half of the year. The majority of the cases were the 4 to 9 sequences of days with precipitation in both seasons, then series of 3 days and 10 to 16 days with precipitation were observed. Series of days with precipitation longer than those mentioned above were noted in a minority of cases, and sequences of more than 17 days with precipitation were mostly observed in the cold half of the year in Stare Olesno. In the decade of 2001-2010 an increase of the number of series of more than 23 days with precipitation was observed. The statistically significant trend of the changes in the number of the series of days with precipitation was confirmed. A 3 days downward trend in the cold half of the year in Tuchow, a 4 to 9 days upward trend in the cold half of the year and a 4 to 9 days upward trend in the warm half of the year in Glubczyce, and a 10 to 16 days upward trend in the warm half of the year in Lapanow and Tuchow were proved. The general number of series of days with precipitation showed a statistically significant upward trend in the cold half of the year in Glubczyce nad Tuchow, whereas in the warm half of the year the general number of series of days with precipitation indicated a statistically significant downward trend in Tuchow. The share of series of days with precipitation in the total seasonal precipitation was varied and showed an upward, statistically significant trend in the cold season in Glubczyce, Lapanow and Tuchow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ciągi dni z opadem w wybranych mezoregionach Polski południowej w latach 1971-2010
ciągi dni z opadem, suma opadów, warunki pluwiometryczne, Polska Południowa
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ciągów dni z opadem w chłodnym i ciepłym półroczu w czterech mezoregionach Polski Południowej. Wykorzystano sumy dobowe opadów atmosferycznych ze stacji meteorologicznych położonych w województwach: opolskim (Stare Olesno i Głubczyce) i małopolskim (Łapanów i Tuchów). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w latach 1971-2010 średnia liczba ciągów dni z opadem w półroczu chłodnym kształtowała się od 9,5 w Łapanowie do 11,3 w Starym Oleśnie, a w półroczu ciepłym od 10,1 w Łapanowie do 11,3 w Głubczycach. W obu sezonach najczęściej występowały ciągi trwające 4-9 dni, nieco rzadziej obserwowano ciągi trwające 3 dni oraz 10-16 dni. Ciągi dni z opadem trwające dłużej niż 17 dni występowały rzadziej i zauważono, że najliczniej występowały one w Starym Oleśnie. W Głubczycach i Tuchowie w półroczu chłodnym stwierdzono istotne tendencje wzrostu liczby ciągów, natomiast w Głubczycach w półroczu ciepłym zanotowano zmniejszenie się ich liczby. W przypadku poszczególnych klas ciągów zauważono różne tendencje zmian liczby ciągów. Największe sumy opadów były związane z ciągami trwającymi 4-9 dni. W obu półroczach w Starym Oleśnie i Tuchowie, a w półroczu ciepłym Łapanowie, zwiększeniu liczby ciągów odpowiadał wzrost sumy opadów. Udział sum opadów występujących w ciągach w sumie opadów półroczy był zróżnicowany; w Głubczycach, Łapanowie i Tuchowie w półroczu chłodnym udział ten wykazał tendencję rosnącą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125