Sample size in experiment on swelling seed pressure in selected leguminous plants
 
More details
Hide details
1
Department of Applied Mathematics and Computer Science, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Engineering and Food Industry Machines, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 77-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study the procedure of ordering mean values was applied to identify two “best” populations, considering maximum pressure values obtained in the process of swelling seeds in selected leguminous plants. The probability of selecting two “best” populations was calculated for fixed sample sizes, and the required sample sizes were determined for selected probability values.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liczebność próby w doświadczeniu z naprężeniami nasion pęczniejących wybranych gatunków roślin strączkowych
liczebność próby, „najlepsze populacje”, naprężenia nasion, pęcznienie w stałej objętości
W pracy zastosowano procedurę porządkowania średnich w celu wyłonienia dwóch „najlepszych” populacji, pod względem uzyskiwanych maksymalnych naprężeń powstających w procesie pęcznienia nasion wybranych roślin strączkowych. Obliczono prawdopodobieństwa wyboru dwóch „najlepszych” populacji dla pewnej ustalonej liczebności próbek, a także wyznaczono właściwe liczebności próbek dla wybranych wartości prawdopodobieństw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top