Probability of real insolation in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 3, 71-415 Szczecin
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 669–682
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the material gathered from 46 IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) meteorological stations in the years 1971-2000 concerning monthly and 10-day period totals of hours with sunshine, the temporal and spatial distribution of probability of real insolation in Poland lasting 2, 4, 6, 8 and 10 hours per day was worked out. In the 10-day period course of average daily insolation, three periods of a decreased number of hours with sunshine can be observed in the area of Poland: the third ten-day period of May – from 0 to 1 hour, the second 10-day period of June – from 0.5 to 2 hours and the second 10-day period of July – also from 0.5 to 2 hours. The greatest probability of the occurrence of hours with sunshine is observed in the first 10-day period of August, in the first 10-day period of June and in the second 10-day period of May. The least insolation and the largest variability in the analyzed months are characteristic for December, when the probability of 10% deficiency of the multi-year average value varies in Poland from 38 to 42%. Whereas the month with the most sunshine in a major part of the country is May, in which probability of 10% deficiency of the average multi-year value varies from 28% to 34%. For the recreation and spa treatment needs the probability of gaining annual totals of real insolation was defined as 1350 and 1500 hours.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawdopodobieństwo usłonecznienia rzeczywistego w Polsce
usłonecznienie rzeczywiste, niedobory, rozkład czasowy, przestrzenny
Wykorzystując dekadowe i miesięczne sumy godzin ze Słońcem z 46 stacji meteorologicznych IMGW za lata 1971-2000 opracowano czasowy i przestrzenny rozkład prawdo-podobieństwa usłonecznienia rzeczywistego w Polsce trwającego 2, 4, 6, 8 i 10 godzin dziennie. W dekadowym przebiegu średniego dziennego usłonecznienia zaznaczają się na terenie kraju 3 okresy o zmniejszonej ilości godzin ze Słońcem: 3. dekada maja – od 0 do 1 godziny, 2. dekada czerwca od 0,5 do 2 godzin i 2. dekada lipca również od 0,5 do 2 godzin. Największe prawdopodobieństwo godzin ze Słońcem występuje w 1. dekadzie sierpnia w 1. dekadzie czerwca i w 2. dekadzie maja. Spośród analizowanych miesięcy najmniejszym usłonecznieniem i największą zmiennością charakteryzuje się grudzień. Prawdopodobieństwo niedoborów 10% średniej wartości wieloletniej waha się w tym miesiącu na terenie kraju od 38 do 42%. Natomiast najbardziej słonecznym miesiącem w przeważającej części kraju jest maj, kiedy to prawdopodobieństwo niedoborów 10% kształtuje się od 28 do 34%. Dla potrzeb rekreacji i leczenia uzdrowiskowego określono prawdopodobieństwo osiągnięcia rocznych sum usłonecznienia rzeczywistego 1350 i 1500 godzin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125