Probability of real insolation in Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology and Marine Meteorology, University of Szczecin, ul. Wąska 3, 71-415 Szczecin
 
2
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 669-682
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of the material gathered from 46 IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) meteorological stations in the years 1971-2000 concerning monthly and 10-day period totals of hours with sunshine, the temporal and spatial distribution of probability of real insolation in Poland lasting 2, 4, 6, 8 and 10 hours per day was worked out. In the 10-day period course of average daily insolation, three periods of a decreased number of hours with sunshine can be observed in the area of Poland: the third ten-day period of May – from 0 to 1 hour, the second 10-day period of June – from 0.5 to 2 hours and the second 10-day period of July – also from 0.5 to 2 hours. The greatest probability of the occurrence of hours with sunshine is observed in the first 10-day period of August, in the first 10-day period of June and in the second 10-day period of May. The least insolation and the largest variability in the analyzed months are characteristic for December, when the probability of 10% deficiency of the multi-year average value varies in Poland from 38 to 42%. Whereas the month with the most sunshine in a major part of the country is May, in which probability of 10% deficiency of the average multi-year value varies from 28% to 34%. For the recreation and spa treatment needs the probability of gaining annual totals of real insolation was defined as 1350 and 1500 hours.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prawdopodobieństwo usłonecznienia rzeczywistego w Polsce
usłonecznienie rzeczywiste, niedobory, rozkład czasowy, przestrzenny
Wykorzystując dekadowe i miesięczne sumy godzin ze Słońcem z 46 stacji meteorologicznych IMGW za lata 1971-2000 opracowano czasowy i przestrzenny rozkład prawdo-podobieństwa usłonecznienia rzeczywistego w Polsce trwającego 2, 4, 6, 8 i 10 godzin dziennie. W dekadowym przebiegu średniego dziennego usłonecznienia zaznaczają się na terenie kraju 3 okresy o zmniejszonej ilości godzin ze Słońcem: 3. dekada maja – od 0 do 1 godziny, 2. dekada czerwca od 0,5 do 2 godzin i 2. dekada lipca również od 0,5 do 2 godzin. Największe prawdopodobieństwo godzin ze Słońcem występuje w 1. dekadzie sierpnia w 1. dekadzie czerwca i w 2. dekadzie maja. Spośród analizowanych miesięcy najmniejszym usłonecznieniem i największą zmiennością charakteryzuje się grudzień. Prawdopodobieństwo niedoborów 10% średniej wartości wieloletniej waha się w tym miesiącu na terenie kraju od 38 do 42%. Natomiast najbardziej słonecznym miesiącem w przeważającej części kraju jest maj, kiedy to prawdopodobieństwo niedoborów 10% kształtuje się od 28 do 34%. Dla potrzeb rekreacji i leczenia uzdrowiskowego określono prawdopodobieństwo osiągnięcia rocznych sum usłonecznienia rzeczywistego 1350 i 1500 godzin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top