Preparation of seeds for the production of edible sprouts
 
More details
Hide details
1
Faculty of Chemical Technology and Engineering, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 315-325
 
KEYWORDS
ABSTRACT
ClO2 water solution disinfection was applied to produce radish seeds sprouts. The ClO2 decomposition rate in 10% seeds suspension was investigated. The seeds were sprouted on ClO2 soaked blotting paper in a broad range of concentrations between 1 and 1 000 ppm for up to 6 days. The formation of abnormal seedlings was observed for concentrations above 10 ppm. The seeds tolerance to ClO2 solutions treatment lasting for 1 hour and 6 hours was studied. The ClO2 solution concentration range was from 50 to 1000 ppm. The seeds showed tolerance to 1 hour ClO2 solutions treatment in the concentration range of 50 to 500 ppm. Two methods of radish sprouts production were tested: 1 hour seed disinfection with the 200 ppm ClO2 solution and the sequential seeds sprouting in pure water as well as seeds sprouting in the 5 ppm ClO2 solution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przygotowanie nasion do produkcji kiełków konsumpcyjnych
dwutlenek chloru, odkażanie nasion, produkcja kiełków
W produkcji kiełków konsumpcyjnych rzodkiewki zastosowano odkażanie nasion wodnym roztworem ClO2. Zbadano szybkość rozkładu ClO2 w 10% zawiesinie nasion. Sprawdzono kiełkowanie nasion na bibule nasączonej ClO2 w szerokim zakresie stężeń początkowych od 1 do 1 000 ppm w czasie do 6 dni. Dla stężeń powyżej 10 ppm zaobserwowano powstawanie siewek nienormalnych. Zbadano odporność nasion na obróbkę w roztworach ClO2 w czasie 1 godziny i 6 godzin w zakresie stężeń od 50 do 1 000 ppm. Nasiona wykazują odporność na działanie ClO2 o stężeniu od 50 do 500 ppm w czasie 1 godz. Sprawdzono dwa sposoby produkcji kiełków rzodkiewki: odkażanie nasion w czasie 1 godz. w roztworze o stężeniu 200 ppm i następnie kiełkowanie w wodzie oraz kiełkowanie nasion w roztworze o zawartości 5 ppm ClO2.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top