RESEARCH PAPER
Measurement of the osmotic pressure of plant juices by means of the osmomat 030
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 53-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The construction and the way of the osmotic pressure measurement by means of Osmomat 030 (made by GONATEC) is described. Some details concerning calibration and method applied is described. The results of measured osmotic pressure for the high-water-content fruits and vegetables were shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030
ciśnienie osmotyczne, sok roślinny
Opisano budowę, zasadę działania oraz sposób wykonywania pomiarów ciśnienia osmotycznego za pomocą OSMOMA TU 030 firmy GONATEC. Przedstawiono wyniki kalibracji, opracowaną metodykę i wyniki pomiaru ciśnienia osmotycznego soków roślinnych uzyskanych z wybranych owoców i warzyw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top