RESEARCH PAPER
Planktonic rotifers (Rotatoria) of Polesie National Park ponds
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20·950 Lublin. Poland
 
 
Publication date: 2021-02-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 29-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Planktonic rotifers were examined in June and September 1997 in five ponds: Stujłos. Perkoz, Graniczny, Głęboki and Mała Zośka located in Poleski National Park. Qualitative and quantitative analysis of rotifer species (Rotatoria) was carried out. In general 16 species of rotifers were found. including 13 in Perkoz Pond. 12 in Stujłos, 11 in Mała Zośka, 9 in Graniczny and, finally, 8 in Głęboki Pond. Species diversity index was the highest in Graniczny Pond, whereas its lower values were observed in Mała Zośka, Stujłos and Perkoz, and the lowest in Graniczny Pond. Rotifers were the most abundant in Głęboki Pond. a less abundant in Perkoz, Stujłoz, Mała Zośka and Graniczny Pond. In almost all Ponds species preferring fertile waters – Keratella cochlearis, Keratella cochlearis tecta, Polyartha vulgaris, Trichocerca similis, predominanted. In Stujłos Pond Conochilus unicornis was the most numerous species.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wrotki (Rotatoria) planktonowe stawów Poleskiego Parku Narodowego
stawy, wrotki planktonowe, Poleski Park Narodowy
Badania wrotków planktonowych prowadzono w czerwcu i wrześniu 1997 roku w sześciu stawach: Stujłos, Perkoz, Graniczny, Głęboki i Mała Zośka położonych na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Określano w nich strukturę jakościową i ilościową wrotków (Rotatoria). Stwierdzono 26 gatunków wrotków, w tym w stawie Perkoz 13 gatunków, w stawie Stujłoz 12 gatunków, w stawie Mała Zośka II gatunków. w stawie Granicznym 9 gatunków i w stawie Głęboki 8 gatunków. Wskaźnik różnorodności gatunkowej najwyższy był w stawie Granicznym, niższe jego wartości obserwowano w stawach: Mała Zośka, Stujłos i Perkoz, a najniższe w stawie Głębokim. Najwyższe liczebności wrotków notowano w Stawie Głębokim, nieco mniejsze w stawach: Perkoz, Stujłoz, Mała Zośka i najmniejsze w stawie Granicznym. We wszystkich stawach dominowały gatunki preferujące wody żyzne: Keratella cochlearis, Keratella cochlearis tecta, Polyartha vulgaris, Trichocerca similis, a w stawie Stujłoz zdecydowanie dominowała Conochilus unicornis.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top