RESEARCH PAPER
Lithology and stratigraphy of the quaternary formations of the south-western part of The Włodawa Elevation (Lublin Polesie)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physical Geography and Paleogeography, Institute of Soil Science, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin. Poland
 
 
Publication date: 2021-02-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 37-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Włodawa Elevation. a sub region of the Lublin Polesie constitutes a clear elevation built in its core of tertiary deposits, enclosed in lithologically and stratigraphically varied Quaternary deposits strongly disturbed by glaciotectonic processes. The area investigated was glaciated five times during the Narewian, Simian 1, Sanian 2. Liwiecian and Odranian glaciations. which is evidenced by the lithological character and the age of the sediments. as dated by thermoluminescent and palynological methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych południowo-zachodniej części Garbu Włodawskiego (Polesie Lubelskie)
Garb Włodawski, utwory czwartorzędowe, daty termoluminescencyjne, stratygrafia czwartorzędu
Garb Włodawski. subregion Polesia Lubelskiego stanowi wyraźne wyniesienie zbudowane w jądrze z osadów trzeciorzędowych, otulonych zróżnicowanymi pod względem litologicznym i stratygraficznym osadami czwartorzędowymi silnie zaburzonymi przez procesy glacitektoniczne. Badany obszar był pięciokrotnie zlodowacony podczas glacjałów Narevian, Sanian 1, Sanian 2. Liwiecian oraz Odranian. o czym świadczy charakter litologiczny i wiek osadów datowanych metodami termoluminescencyjną oraz palinologiczną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top