RESEARCH PAPER
Microbiological characteristics of peaty-moorsh soils subjected to drying and wetting
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 21–28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted on peaty-moorsh soils at different state of secondary transformation and subjected to air drying and rewetting. Main purpose of the research was to determine changes in quantify of the following microorganisms: copiotrophics, oligotrophics, aerobic and anaerobic sporeforming, ammonifying, nitrate reducing and starch hydrolysing microorganisms. Quantity of microorganisms decreased distinctly in the soil samples at the higher stage of secondary transformation (MtII) and subjected to air drying and wetting in laboratory conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka mikrobiologiczna gleb torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu
liczebność mikroorganizmów, gleby torfowo-murszowe o różnych stopniach transformacji, poddane suszeniu i nawilżaniu
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie charakterystyki mikrobiologicznej wybranych utworów torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu w warunkach laboratoryjnych. Obiekt badań stanowiła gleba torfowo-murszowa o różnym stopniu zmurszenia oznaczonego według Okruszki jako MtI – słabo zmurszałe o pierwszym stopniu zmurszenia i MtII – wtórnie słabo przeobrażone, o drugim stopniu zmurszenia. Przeprowadzono charakterystykę mikrobiologiczną wybranych utworów torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że w trakcie procesu murszenia zmniejszała się wyraźnie liczebność badanych mikroorganizmów. Zarówno zabieg przesuszenia gleby jak i jej przesuszenie z ponownym nawilżeniem spowodował obniżenie liczebności większości badanych grup drobnoustrojów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125