Penetration resistance of soil in hillslope vineyard
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
CNR, Institute for Agricultural and Earth Moving Machines, Turin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 603-613
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the effect of tracked tractor and agricultural machinery traffic along vine rows and across the slope on the penetration resistance and soil compaction. The study was performed in a vineyard in which both black fallow and grass cover were maintained between the vine rows. The results showed that soil penetration resistance between the vine rows along the slope, in both bare fallow and grass covered plots, was much greater under the lower crawler rut than in the inter rut area and under the upper crawler rut. In both plots the penetration resistance increased with depth. This increase was more intensive to the depth of 15 cm, and below the depth � only in the bare fallow. In the grass covered plot the course of penetration resistance in soil profile under the upper and lower crawler ruts can be well described by a Gauss curve, and under the inter-rut area � by a spherical type curve. However, this course in bare fallow soil is of the spherical type in all three places. In both plots, the course of penetration resistance was more influenced by bulk density than water content. The course of water content in both the soil profile and along the slope was less variable in the grass covered than the bare fallow plot. Asymmetry of the penetration resistance distribution around the mean changed sinusoidally with depth under the bare fallow, and under the grass cover it increased linearly.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opór penetracji gleby na zboczu winnicy
opór penetracji, gęstość, wilgotność, gleba, winnica, zbocze
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem przejazdów ciągnika gąsiennicowego i maszyn rolniczych wzdłuż międzyrzędzi winorośli i w poprzek zbocza na opór penetracji i zagęszczenie gleby. Badania prowadzono w winnicy, w której utrzymywano ugór czarny i murawę między rzędami winorośli. Otrzymane wyniki wskazują, że opór penetracji gleby w śladach pod gąsienicami ciągnika znacząco się różnił; większy był pod gąsienicą dolną niż pod gąsienicą górną, pomiędzy gasiennicami był najmniejszy. Rozkład zagęszczenia gleby był związany głównie z rozkładem ciężaru maszyny na zboczu, również zależał od rozkładu wilgotności gleby w międzyrzędziu. Większe zagęszczenie gleby obserwowano w dolnej części międzyrzędzia, znacznie mniejsze w jej górnej części i najmniejsze w części środkowej. Stwierdzono, że przejazdy ciągnika i maszyn rolniczych powodowały większe zagęszczenie gleby w obiekcie z czarnym ugorem niż murawą. Wilgotność gleby kształtowała się odmiennie na poszczególnych obiektach, była największa w obiekcie z czarnym ugorem w części środkowej międzyrzędzia i w części dolnej w obiekcie z murawą. Najmniejszą wilgotność obserwowano w części górnej międzyrzędzia w obu obiektach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top