Parameters of impact load on wheat kernel
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Technical Faculty, Czech University of Agriculture Prague, ul. Kamýcká 129, CZ 16521 Prague 6 – Suchdol
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 485-496
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes attempts at the detection of some properties of wheat kernels by impact analysis. Impact of kernels was realized as uniformly accelerated motion (free fall) of kernels onto a force transducer from heights of approximately 83, 21 and 6 cm. The record of the impact parameters (time and force) was captured and stored by the Digital Storage Oscilloscope (DSO) for subsequent processing. The experimental apparatus is described in detail. The shapes of the impact records of kernels were different and depended mainly on the size of kernels and on their position on impact. The captured impact records were partly statistically processed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Parametry obciążeń udarowych ziarniaka pszenicy
zapis próby udarowej, ziarno pszenicy, kwarcowy przetwornik siły, cyfrowy oscyloskop rejestrujący
W pracy podjęto próbę określenia niektórych parametrów obciążeń udarowych ziarna pszenicy. Próby udarowe ziarna pszenicy realizowano w formie swobodnego spadania ziarniaków na przetwornik siły, z wysokości około 83, 21 oraz 6 cm. Rejestrowano parametry udaru ziarniaków (czas i siłę), a zebrane dane zapisywano w pamięci Cyfrowego Oscyloskopu Rejestrującego (DSO) do późniejszej obróbki. Opisano także szczegółowo zastosowane do badań urządzenie doświadczalne. Kształt wykresów przebiegu prób udarowych jest zróżnicowany i zależy głównie od wielkości ziarniaków i ich położenia w chwili uderzenia. Zarejestrowane przebiegi prób udarowych zostały poddane częściowej obróbce statystycznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top