RESEARCH PAPER
Some soils of ecosystems fulfiling special function in water environmental management
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Agroekologii, Akademia Rolnicza w Krakowie
 
2
Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-09
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 141–146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research concerning the properties of the soils of the south-eastern area of Poland was carried out mainly in ecosystems which are of especially great importance in the water economy of the environment. Special attention was paid to the high-mountain meadow soils in the Bieszczady, deteriorated hydrogenic soils of the drained valley of the San River and alluvial soils of the San catchment. The uppermost organic layer of the soils plays an important protective, buffer and retension role. The examined youngest layer of the investigated alluvial soils is characterized by very valuable soil-forming properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre gleby ekosystemów odgrywających szczególną rolę w gospodarce wodnej środowiska
gleby: górskie, hydrogeniczne, namuły
Badania dotyczące właściwości gleb obszaru południowo-wschodniej Polski realizowano głównie w ekosystemach odgrywających szczególnie ważną rolę w gospodarce wodnej środowiska. Zaprezentowano właściwości gleb łąk wysokogórskich w Bieszczadach, wpływ melioracji na właściwości gleb hydrogenicznych oraz znaczenie namulania w kształtowaniu właściwości gleb aluwialnych. Organiczna, powierzchniowa warstwa badanych gleb wykazuje szczególne właściwości ochronne, buforowe i retencyjne. Namuły są wyjątkowo cennym materiałem glebotwórczym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125