RESEARCH PAPER
Selected features of lupine pods determining their cracking
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 243–251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiments aiming to describe the conditions determining cracking of lupine pods and seed shedding showed that their physical properties were the main factor responsible for the process. It results from the anatomical structure of the fruits. In this paper we were looking for the correlation between seed shading the field conditions and the physical features of pods. We examined the resistance of raphs, sclerenhyma layer thickness and selected morphological features (form factor). The experiments were conducted on blue lupine varieties that has the most susceptible for cracking.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre cechy strąków łubinu wąskolistnego warunkujące ich pękanie
łubin, strąk, osypywanie
Badania zmierzające do określenia przyczyn pękania strąków i osypywania nasion wykazały, że w głównej mierze odpowiedzialne są za to cechy fizyczne wynikające z budowy anatomicznej owoców. W pracy poszukiwano zależności pomiędzy osypywaniem nasion w polu, a parametrami fizycznymi strąków. Badano wytrzymałość szwów, grubość sklerenchymy i cechy morfologiczne (współczynnik kształtu). Badania prowadzono na odmianach łubinu wąskolistnego, którego owoce są najbardziej podatne na pękanie i osypywanie nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125