Naked and covered oat reaction to rainfall and thermal conditions in mountainous areas
 
More details
Hide details
1
Department of General plant and Soil Cultivation, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2
Department of Plant Cultivation, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 271–280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A one-factor field experiment established by means of random block sampling (four series have been applied) was conducted at the Mountain Experimental Station in Czyrna, near Krynica. Naked and covered oat of Dukat and Akt varieties were sown on 20 m2 plots in the amount of 650 seeds of full germination capabilities per 1 m2. To evaluate oat reaction to thermal and rainfall conditions a method which implied dividing oat cultivation and vegetation time into 5 agrophenological periods was applied. The successive periods were: 1) before sowing, 2) from sowing to emergence 3) from emergence to propagation, 4) from propagation to heading, and finally 5) from heading to wax maturity. The research has been aimed at determining thermal and rainfall conditions influence upon the yielding capacity of naked and covered oat cultivated in the mountainous conditions of Low Beskid. Vegetation seasons with regards to recorded rainfall in the years of research were found to be average in years 2000 and 2002, and very wet in 1999 and 2001; the total rainfall reached in the respective years the following values: 453.4 mm, 424.5 mm, 587.1 mm, and 678.2 mm. The research revealed that both naked and covered oat gave the highest yield in the years in which the total rainfall summarised over the respective phenophases was very close to the optimal one declared for not-mountainous areas. Naked oat, in comparison to covered oat, did not react by worse emergence to a smaller rainfall in a pre-sowing period. For naked oat grain shattering induced by rainfall in the full maturity phase was nearly 3 times higher than for covered oat. A delay in the sowing date resulted in a lower amount of grain in a panicle.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja owsa oplewionego i nieoplewionego na warunki opadowo-termiczne w terenach górskich
owies oplewiony, owies nieoplewiony, agrofenofazy
Jednoczynnikowe doświadzczenie polowe założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach przeprowadzono w latach 1999-2002 w Górskiej Stacji Doświadczalnej Czyrna k. Krynicy. Na poletkach o powierzchni 20 m2 do zbioru, wysiwano owies oplewiony odmiany Dukat oraz owies nieoplewiony odmiany Akt, w ilości 650 szt. zdolnych do skiełkowania ziarna owsa na 1 m2. Dla oceny reakcji owsa na warunki opadowo-termiczne zastosowano metodę, według której uprawę i wegetację owsa podzielono na 5 okresów agrofenologicznych: 1) przed siewem, 2) od siewu do wschodów, 3) od wschodów do krzewienia, 4) od krzewienia do kłoszenia, 5) od kłoszenia do dojrzałości woskowej. Celem badań było określenie wpływu warunków opadowo-termicznych na plonowanie owsa oplewionego i nieoplewionego uprawianego w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Sezony wegetacyjne pod względem sum opadów w 2000 (453,4 mm) i 2002 r. (424,5 mm) były przeciętne, a sezony w latach 1999 (587,1) i 2001 (678,2 mm) bardzo wilgotne. W wyniku badań stwierdzono, że największy plon owsa oplewionego i nieoplewionego uzyskano w tym roku badań, w którym sumy opadów w poszczególnych fenofazach były najbardziej zbliżone do optymalnych określonych dla owsa uprawianego poza terenami górskimi. Owies nieoplewiony nie reagował gorszymi wschodami w porównaniu do owsa oplewionego przy mniejszej ilości opadów w okresie przedsiewnym. Straty ziarna owsa nieoplewionego spowodowane osypywaniem wywołanym deszczami w fazie dojrzałości pełnej, były blisko 3-krotnie większe aniżeli owsa oplewionego. Opóźnienie terminu siewu spowodowało zmniejszenie ilości ziarn z wiechy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125