N fertilization and nutrient status of geranium plant
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 651-662
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to study the effect of increased amounts of nitrogen on mineral compounds content in geranium plant series of Pinto Salmon Orange. The plants were grown in pots in the greenhouse. Six levels of nitrogen dosage were studied: 100, 120, 140, 160, 180 and 200 mg·dm-3 of substrate. At four developmental phases: intensive vegetative growth, first bloom, full bloom, end of cultivation, the first fully developed leaf of the main shoot, the remaining leaves, stems and roots were sampled to determine soluble and total macroelement content in those parts of plants. Rising amounts of nitrogen fertilization led to increased: soluble Mg in first leaf; Ca and Mg in the remaining leaves; N, Ca and Mg in stems and also N and Ca in roots.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nawożenie azotem a stan odżywienia pelargonii rabatowej pelargonium x hortorum
nawożenie azotowe, makroskładniki, formy rozpuszczalne, Pelargonium x hortorum
Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na zawartość składników pokarmowych w roślinie Pelargonium x hortorum serii Pinto Salmon Orange. W dwuletnich badania wazonowych (przeprowadzonych w szklarni) zastosowano 6 poziomów nawożenia azotem: 100, 120, 140, 160, 180 i 200 mg·dm-3 podłoża. W wyznaczonych czterech fazach rozwojowych (intensywny wzrost wegetatywny, początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec okresu uprawy) analizowano zawartość składników w pierwszym liściu od góry, liściach pochodzących z drugiej ćwiartki rośliny licząc od góry, łodygach i korzeniach. Wzrastające dawki nawożenia azotem powodowały przyrost: rozpuszczalnego Mg w pierwszym liściu; Ca i Mg w pozostałych liściach; N, Ca i Mg w łodygach oraz N i Ca w korzeniach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top