Chemical composition of kale cultivated on two types of soil
 
More details
Hide details
1
Laboratory for Basic Science in Horticulture, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 663-670
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The content of ascorbate, glutathione and its precursors, phenolic compounds as well as total antioxidant capacity (FRAP assay) in the two cultivars of kale cultivated on podsol sandy soil and silty loam alluwial soil was measured. Winterbor F1 cv. (green colour of leaves) exhibited significantly higher concentration of ascorbate and thiol compounds, whereas Redbor F1 cv. (red colour of leaves) was characterized by significantly higher concentration of phenolics and total antioxidant ability (FRAP assay). Plants grown on podsol sandy soil exhibited considerably higher concentration of ascorbate, thiol compounds and the content of dry matter, but it was strongly dependent on growing season.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład chemiczny jarmużu uprawianego na dwóch typach gleby
jarmuż, askorbinian, glutation, fenole, FRAP
Oznaczono stężenie askorbinianu, glutationu i jego prekursorów, związków fenolowych oraz całkowitą aktywność przeciwutleniającą w dwóch odmianach jarmużu rosnących na madzie i glebie płowej. Odmiana zielonolistna jarmużu (Winterbor F1) charakteryzowała się istotnie wyższą zawartością witaminy C i związków tiolowych, zaś czerwonolistna (Redbor F1) związków fenolowych, a w efekcie wyższą całkowitą aktywnością przeciwutleniającą. Odmiana Redbor F1 charakteryzowała się także wyższą zawartością suchej masy. Rośliny uprawiane na glebie płowej miały zwiększone stężenie oznaczanych związków w porównaniu do uprawianych na madzie, jednak istotność różnic zależała od roku badań i rodzaju związku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top