Mechanical efficiency of a drive system with hydraulic cylinder with dry friction taken into account
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Fundamentals of Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 50A, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 741–751
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A matematical model of electrohydraulic drive system with hydraulic cylinder and steering system was developed. Torsion flexibility of the drive shaft, its torsion vibration consideration, viscous and dry friction, were included in the model. There was analysed the problem of increase in dry friction in consequence for out-of-alignment positioning of hydraulic cylinder rotational couplings with cylinder axis as affecting its mechanical efficiency. It was assumed that friction forces appear between piston rings and cylinder and also betwen piston rod and the seal. The friction force was iteratively computed from the static balance condition. The mechanical efficiency for the loader lifting-mechanism was computed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sprawność mechaniczna zespołu napędowego z siłownikiem hydraulicznym przy uwzględnieniu tarcia suchego
dynamika, siłownik, tarcie suche, sprawność mechaniczna
Opracowano model matematyczny dynamiki zespołu napędowego z siłownikiem hydraulicznym, w którym uwzględniono: sprężystość cieczy i instalacji oraz siłę tarcia suchego i lepkiego. Przeanalizowano wpływ sił tarcia suchego pomiędzy współpracującymi elementami siłownika zwiększonych wskutek błędów nieosiowego położenia par obrotowych mocowania siłownika na sprawność mechaniczną. Wartości sił tarcia działających pomiędzy tłokiem i tłoczyskiem a cylindrem obliczono iteracyjnie. Przedstawiono wyniki komputerowej symulacji ruchu układu napędowego podnoszenia wysięgnika ładowarki i wyznaczono charakterystyki sprawności mechanicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125