Influence of the mineral substrate grain size on the completion of the Hydropsyche pellucidula (Trichoptera) life cycle
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Łódź, ul. Banacha 12/16, 0-237 Łódź, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 503-509
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pre-pupation selectivity of inorganic substrate grain size for case building by trichopteran larvae, Hydropsyche pellucidula, was estimated on the basis of laboratory experiment and field data. Among four inorganic substrate fractions (fine and coarse sand, fine and coarse gravel) individuals of H. pellucidula that had inhabited in coarse sand and fine gravel were able to complete their life cycle.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Migracja larw v-stadium chruścików bezdomkowych Hydropsyche Pellucidula (Trichoptera) wymuszona poszukiwaniem podłoża nieorganicznego o odpowiedniej granulacji do budowy domku poczwarkowego
Hydropsyche pellucidula, domek poczwarkowy, uziarnienie podłoża, cykl życiowy
Praca prezentuje eksperyment laboratoryjny dotyczący wybiórczości odpowiedniej średnicy ziaren potrzebnych do budowy domku poczwarkowego przez larwy Hydropsyche pellucidula znajdujące się w ostatnim stadium rozwojowym. Badano zdolność budowlaną dla czterech frakcji ziaren oraz sukces w zamknięciu cyklu życiowego
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top