Influence of gluten content and wheat glassiness on the wheat grain grinding energy
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
Acta Agroph. 2003, 2(3), 589–596
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the influence of gluten content and wheat glassiness on the wheat grinding energy. Wheat samples with gluten content ranging from 22.3% to 43.7% and wheat glassiness of 15% to 89% were used in the present research. Statistical analyses of results showed that with an increase of the gluten content from 22.3% to 43.7% and glassiness from 15% to 89%, the fragmentizer capacity decreased to about 33%. However, individual grinding energy increased from 74 to 124 J g-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zawartości glutenu i szklistości na energochłonność rozdrabniania ziarna pszenicy
pszenica, szklistość, zawartość glutenu, energochłonność rozdrabniania
W pracy przedstawiono wpływ zawartości glutenu w pszenicy i szklistości na energochłonność rozdrabniania. Do badań wykorzystano pszenice o zróżnicowanej zawartości glutenu w zakresie 22,3-43,7%. Szklistość mieściła się w granicach od 15 do 89%. Analiza statystyczna wyników pozwoliła na stwierdzenie, że ze wzrostem zawartości glutenu od 22,3% do 43,7% oraz szklistości z 15 do 89% malała wydajność rozdrabniacza o 33%. Energia jednostkowa wzrastała od 74 do 124 J g-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125