Feed of little owl (Athene noctua Scop. 1769) in agricultural landscape of the Lublin area
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 433-440
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of analysis diet Little owl Athene noctua Scop. 1769. The material was collected for 5 months - from April-August during 2000 and 2001. The material for the analysis and compilation was collected at three study sites of little owl occurrence in the villages: Majdan Mętowski, Kalinówka and Skrzynice Pierwsze (Lublin Uplands). The mean number of victims per one pellet was 3.9, and the average size of a pellet - 32.8/13.3 mm. It was observed that little owls hunt for both vertebrates Vertebrata - 37.7% of the total number of victims, and invertebrates Invertebrata - 62.3%. The analysis showed that the little owl feeds on invertebrates significantly more often than on vertebrates. Among invertebrates, as high as 99.9% were insects Insecta, the remaining 0.1% being arachnids Arachnida.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pokarm pójdźki (Athene noctua Scop. 1769) w krajobrazie rolniczym okolic Lublina
pójdźka, Athene noctua, pokarm, sowy
Niniejsza praca przedstawia ustalony na podstawie wypluwek skład pokarmu pójdźki Athene noctua Scop. 1769. Materiał zebrano na trzech stanowiskach we wsiach: Majdan Mętowski, Skrzynice I i Kalinówka - położonych w krajobrazie rolniczym Wyżyny Lubelskiej. Wypluwki pójdźki zbierano w okresie 5 miesięcy - w latach 2000-2001 (od kwietnia do sierpnia), na strychach domów oraz wokół budynków gospodarczych. Stwierdzono, iż pójdźki polują zarówno na kręgowce Vertebrata - ok. 40% ogólnej liczby ofiar, jak i na bezkręgowce Invertebrata - ok. 60%. Analiza pokarmu wykazała, iż pójdźka żywi się bezkręgowcami o wiele częściej niż kręgowcami. Wśród bezkręgowców, aż 99% stanowiły owady Insecta, pozostałe to pajęczaki Arachnida. Głównym rodzajem pokarmu były chrząszcze Coleoptera z rodzin biegaczowatych Carabidae i stonkowatych Chrysomelidae, stanowiące około 60% ogólnej liczby ofiar. Oprócz bezkręgowców, dominujących w pokarmie badanej sowy, dużą rolę w jej diecie odegrały gryzonie Rodentia - ok. 30% ogólnej liczby ofiar z rodzin nornikowatych Arvicolidae i myszowatych Muridae. Wśród nornikowatych stwierdzono wyraźną dominację nornika zwyczajnego Microtus arvalis, a z myszowatych mysz polna Apodemus agrarius. W biomasie ofiar pójdźki - podobnie jak i we frekwencji - dominowały: nornik zwyczajny, mysz polna i zaroślowa oraz kret.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top