RESEARCH PAPER
Gliding arc discharge in the triple-electrode system
 
More details
Hide details
1
Institute of Electrical Engineering and Electrotechnology, Lublin Technical University, Nadbystrzycka 38A. 20-618 Lublin. Poland
 
 
Publication date: 2021-04-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 63-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of investigations and discussion on the way of gliding are evolvement in the triple electrode plasma reactor powered from the three-phase integrated system. Analysis of the inter-phase voltage courses shows that the arc discharge evolves almost equally at each par of electrodes and bring up to the assumption that electric arc converge in one point to form the "star of arcs" that has been also confirmed at the pictures taken by digital camera.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ślizgające się wyładowanie łukowe w układzie trójelektrodowym
wyładowanie ślizgające, reaktor trójelektrodowy
W pracy przedstawione są rezultaty badań i rozważań nad przebiegiem ślizgąjącego się wyładowania łukowego w reaktorze trójelektrodowym zasilanym z trójfazowego układu zintegrowanego. Analiza przebiegu napięcia międzyfazowego pokazuje że rozwój łuku jest prawie równy przy każdej z par elektrod i prowadzi do przypuszczenia że łuk elektryczny zbiega się w jednym punkcie tworząc "star of arcs", co było potwierdzone zdjęciami wykonanymi przez kamerę cyfrową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top