RESEARCH PAPER
Computer modeling microdischarges between electrodes covered by dielectric
 
More details
Hide details
1
Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Hery Str.23, P.O.Box 49,00-908 Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 71-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, we are modelling the breakdown phenomena in barrier discharge. A two dimensional model consists of the Poisson equation and the conservation equations for electrons and ions, using drift diffusion and local approximation. The model is applied to a gap between the dielectric filled up with helium gas at atmospheric pressure by specific initial conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Komputerowe modelowanie mikrowyładowań w układzie elektrod pokrytych dielektrykiem
modelowanie komputerowe, mikrowyładowania streamer
W niniejszej pracy wykorzystujemy dwuwymiarowy, samouzgodniony model płynowy do symulacji komputerowej zjawiska wyładowania elektrycznego w gazie pod ciśnieniem atmosferycznym w wąskiej szczelinie pomiędzy dwiema płaskimi elektrodami pokrytymi dielektrykiem. Wyniki przeprowadzonych obliczeń pokazują różne fazy rozwoju takich wyładowań w konsekwencji prowadzące do powstawania "streamera".
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top