Forgotten functional properties of fruit flour from corab tree (Ceratonia sili-qua L.) and new possibilities of its use as a nutritional addition in bakery products (a reviev)
 
More details
Hide details
1
Department of Biophysics, Institute of Physics, University of Marie Curie-Skłodowska pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Science ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
3
Chair of Exploitation of Food Industry Machines, Department of Engineering Production, University of Life Science in Lublin
 
4
Research Institute of Bakery Industry in Bydgoszcz, ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 305-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents unknown information about nutritional properties of carob fruit flour from Bread of St. John. Important nutrition properties of dietary fibre from carob fruits without grain and further development research in field of technological processes of bread making is discussed. After elaboration of bread making technology (bread or rolls of bread) with that addition, further investigations connected with health care will be continued.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy)
szarańczyn strąkowy, mączka ze strąków, dodatek prozdrowotny, pieczywo
Artykuł zawiera mało znane informacje o prozdrowotnych walorach dodatku mączki pozyskiwanej z odziarnionych strąków drzewa Św. Jana (Ceratonia siliqua L.) jako składnika pieczywa. Przedstawiono ważniejsze cechy zdrowotne włókna dietetycznego pozyskiwanego ze szarańczynu oraz wskazano na możliwość rozwinięcia badań w zakresie oceny przydatności technologicznej dodatku tej mączki do pieczywa. Po opracowaniu technologii wypieku niektórych gatunków pieczywa (chleb, bułeczki) z dodatkiem tego naturalnego komponentu, przewiduje się uruchomienie produkcji dla poszerzenia spektrum badań o walory prozdrowotne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top