Extreme temperature conditions in 1951-2005 in north-eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury, pl. Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 341–347
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper series of maximum (Tmax) and minimum (Tmin) temperatures were analysed. The series were taken from three meteorological stations of IMGW – Elbląg, Olsztyn, Suwałki and also from the UWM Research Centre at Tomaszkowo, 6 km from Olsztyn. The analysis of extreme thermal conditions and its trends in north-eastern part of Poland was made. A comparison was made of characteristic days in 2006 and in the periods of 2001-2005 and 1951-2005. The results showed that Tmax had a mostly increasing tendency (without VI and IX). Tmin was characterized by lower significance for linear trends only in Elbląg and Olsztyn.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekstremalne warunki termiczne w latach 1951-2005 w Polsce północno-wschodniej
temperatura maksymalna, minimalna, trend czasowy
Do oceny ekstremalnych warunków termicznych i tendencji ich zmian w latach 1951-2005 na obszarze północno-wschodniej Polski, wykorzystano materiał obserwacyjny zebrany w postaci dobowych wartości temperatur maksymalnych (Tmax) i minimalnych (Tmin) ze stacji meteorologicznych IMGW (Elbląg, Olsztyn, Suwałki) oraz Stacji Doświadczalnej UWM –Tomaszkowo. Dokonano też porównania dni charakterystycznych zaobserwowanych w roku 2006, w okresie pięcioletnim 2001-2005 i wieloletnim 1951-2005. Stwierdzono, że we wszystkich stacjach, średnia temperatura maksymalna wykazywała tendencję wzrostową w większości miesięcy (z wyjątkiem czerwca i września) jak i w ciągu roku. Również temperaturę minimalną cechowała tendencja rosnąca obserwowana w Elblągu i Olsztynie oraz w pierwszym półroczu w Suwałkach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125