Experiences with a TDR-moisture-meter in laboratory investigations
 
More details
Hide details
1
Institute for Soil and Water Management, Pollnbergstrasse 1, A-3252 Petzenkirchen, Austria
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 37-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a laboratory experiment, soil moisture was measured by means of a TDR-moisture-meter. Corresponding water content values were available from measurements of the gravimetric water content and the bulk density of the soils. Results for the period 1995-2000 confirmed the factory installed calibration functions and indicated that there was no long term drift of the TDR-system used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Doświadczenia ze stosowania miernika wilgotności TDR w badaniach laboratoryjnych
TDR, wilgotność, gleba, badania laboratoryjne
W doświadczeniu laboratoryjnym prowadzono pomiar wilgotności gleby za pomocą miernika wilgotności TDR. Odpowiednie wartości zawartości wody w glebie były dostępne z pomiarów grawimetrycznej zawartości wody oraz gęstości objętościowej gleb. Wyniki uzyskane za okres 1995-2000 potwierdziły fabrycznie zainstalowane funkcje kalibracyjne miernika oraz wykazały brak przesunięcia czasowego w zastosowanym systemie TDR.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top