Estimation of potential evaporation for winter season for the needs of hydrological modelling
 
More details
Hide details
1
Institute of Meteorology and Water Management, Wrocław Division, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
 
2
Faculty of Mathematics, University of Life Sciences in Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 305-314
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a comparison of three selected models: Turc’s formula, modification of Turc’s monthly formula, and linear model for assessing potential evaporation (i.e. evaporation from water surface) for the cold half-year period. Analyses were carried using 35-year long monthly data of potential evaporation, mean air temperature and solar radiation. Modification of Turc’s formula was made by parameterisation of equation and introducing an additional coefficient. Parameter estimation of all presented models was done by the least square method. Test of new formulae for winter months has shown lower errors, depending on considered month.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wybranych modeli do szacowania parowania potencjalnego w okresie zimowym dla potrzeb modelowania hydrologicznego
bilans wodny, parowanie potencjalne i terenowe, wzór Turca, metoda najmniejszych kwadratów
W pracy porównano trzy wybrane modele służące do obliczania sum miesięcznych parowania dla półrocza zimowego: wzór Turca, jego modyfikacja oraz model liniowy. Badania przeprowadzono na podstawie obserwacji pochodzących z Obserwatorium Agro- i Hydrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wielkość parowania z wolnej powierzchni wodnej mierzona była ewaporometrem Wilda. Zaprezentowane nowe wersje wzorów szacujących sumy parowania pozwoliły na poprawę opisu zjawiska w zależności od rozważanego miesiąca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top