RESEARCH PAPER
Enzymes taking part in hydrolysis of cellulose
 
More details
Hide details
1
Department of Sciences of Soil Environment, Agricultural University in Warszawa, ul. Nowoursynowska 159,02-776 Warszawa, Poland
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Science, ul. Doświadczalna 4, 20-270 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-16
 
 
Acta Agroph. 2005, 3(120 -), 27-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Decomposition of cellulose as a main ingredient of plant residues enriches the soil in polysaccharides which are the main source of carbon in that environment, utilized by the edaphon. The cellulose microorganisms are responsible for this decomposition, as they produce the enzymes of the cellulase complex. The methods of determination of the activity of the cellulase enzymes used in examining the soil environment are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Enzymy biorące udział w hydrolizie celulozy
gleba, całkowita aktywność celulolityczna, sacharaza
Rozkład celulozy jako głównego składnika tkanki resztek roślinnych wzbogaca glebę w polisachardydy, które są wykorzystywane przez edafon gleby jako podstawowe źródło węgla w tym środowisku . Za rozkład ten są odpowiedzialne drobnoustroje celulolityczne, produkujące enzymy kompleksu celulaz. Przedstawiono metody oznaczania aktywności enzymów grupy celulaz stosowane do badań w środowisku gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top